افتتاح پروژه های بخش کشاورزی شهرستان بشرویه ...

در دومین روز از هفته جهاد کشاورزی با حضور فرماندار شهرستان و دیگر مسئولین ادارات تابعه پروژه های بخش کشاورزی شهرستان بشرویه افتتاح گردید.