با آغاز از دومین رو از هفته جهاد کشاورزی ...

با آغاز از دومین رو از هفته جهاد کشاورزی مدیر و کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی به همراه رئسای ادارات و کارکنان ادارات تابعه دیداری با آقای مهندس زمان زاده فرماندار شهرستان بشرویه داشتند و گزارش عملکرد در خصوص برنامه های و پرژه های خود ارائه نمودند.