حضور پر شور و فعال کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  و همکاران ادارات تابعه در راهپیمایی روز قدس به روایت تصویر ...