برگزاری کارگاه آموزشی کنترل ریزش و کاهش ضایعات برداشت غلات ...


با آغاز فصل برداشت غلات امروز دوشنبه مورخ 97/2/10 کارگاه آموزشی کنترل ریزش و کاهش ضایعات برداشت غلات با حضور کارشناسان و کمباین داران شهرستان و تدریس جناب آقای مهندس رنجی ریاست محترم اداره فناوری های مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار گردید همچنین در ابتدا جناب آقای رسول وکیل زاده از کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آیاتی از کلام الله مجید را قرائت کردند سپس سروان حسینی پور توضیحاتی در خصوص مراقبتهای محصول پس از برداشت ایراد نمودند