جلسه اعضای گلخانه ای شهرستان ....

جلسه اعضای گلخانه شهرستان با حضور جناب آقای دکتر روحبخش مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان خراسان جنوبی مورخ 97/1/26 در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه