جلسه بررسی تسهیلات اشتغال روستایی ...

جلسه بررسی مشکلات تسهیلات اشتغال روستایی با حضور ریاست محترم شبکه دامپزشکی، اداره کار و رفاه اجتماعی، اداره عشایر، نظام مهندسی، بانک کشاورزی و  دیگر مسولین و کارشناسان مدیریت و ادارات، در  تاریخ 97/1/21 در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه