جلسه تنظیم بازار با حضور نماینده فرمانداری ...

جلسه تنظیم بازار با حضور نماینده فرمانداری ، دامپزشکی ،صنعت معدن وتجارت و دیگر مسئولین و شتر داران در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شرستان بشرویه مورخ 96/1/19