مراسم تقدیر از برگزارکنندگان دوره آموزشی ...

مراسم تقدیر از برگزارکنندگان دوره آموزشی طرح رونق اقتصادی شتر در شهرستان بشرویه مورخ 97/1/18 با حضور فرماندار محترم و مسئولین نهادها و دامداران