توزیع اقلام طرح تنظیم بازار با حضور فرماندار محترم، مدیر جهاد کشاورزی....

توزیع اقلام طرح تنظیم بازار با حضور فرماندار محترم، مدیر جهاد کشاورزی و دیگر مسولین ادارات شهرستان
مورخ 96/12/27