مراسم اختتامیه دوره ملی آموزش پرورش اقتصادی شتر اسفند ماه 96 شهرستان بشرویه