افتتاح طرح آبیاری کم فشارموتور پمپ کوششگران...

افتتاح طرح آبیاری کم فشارکوششگران روستای حسین آباد باحضور سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، امام جمعه محترم ،و جناب آقای مهندس سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه ، بااعتبار۸۰۸۰میلیون ریال