لینک ثبت نام در دوره آموزشی پرورش اقتصادی شتر (اسفند 96 - بشرویه)

✅ لینک ثبت نام در دوره آموزشی پرورش اقتصادی شتر (اسفند 96 - بشرویه)


http://camel.boshrouye.ir/reg-educatiom/

شرکت در دوره و کلیه خدمات صدور گواهی، اسکان و پذیرایی ? رایگان ? می باشد.