کلاس آموزشی پرورش زنبور عسل ...

کلاس آموزشی پرورش زنبور عسل در روز چهارشنبه مورخ 96/11/4با حضور جناب آقای فضایلی مسئول زنبورعسل استان خراسان جنوبی در محل سالن ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه برگزار گردید.