جلسه اعضای شرکت گلخانه داران شهرستان بشرویه .....

در روز یکشنبه مورخ 96/11/1 جلسه اعضای شرکت گلخانه داران شهرستان بشرویه در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه برگزار گردید در این جلسه ابتدا آقای مهندس  سرچاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین در خصوص اقدامات صورت گرفته جهت مجتمع گلخانه شهرستان بشرویه توضیحاتی ارائه نمودند  پس از مشورت اعضا مقرر گردید  کلیه اعضا نسبت به اخذ پروانه نظام مهندسی اقدام نموده و هزینه اولیه جهت راه اندازی شرکت گلخانه داران شهرستان را پرداخت نمایند جلسه با ختم صلوات بر محمد و آل محمد (ص)پایان یافت