اولین همایش ملی -ترویجی یافته های کاربردی پنبهرها سازی تعداد 5000 قطعه بچه ماهی سردآبی( قزل  آلا)...جلسه هم اندیشی  برگزاری همایش ملی علمی ترویجی یافته های کاربردی پنبه در شهرستان بشرویه ...اولین همایش ملی، علمی- ترویجی با موضوع پنبه در بشرویه خراسان جنوبی برگزار می‌شود.جلسه احداث مجتمع آبزی پروریبازدید امروز15
بازدید دیروز109
بازدید هفته173
بازدید کل120396