همزمان با برگزاری سی و دومین دوره....

همزمان با برگزاری سی و دومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونین، مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان نمونه در زیر بخش های مختلف در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای ایران برگزار گردید، از 4 نمونه برتر بخش کشاورزی شهرستان بشرویه در سطح ملی تقدیر بعمل آمد.

در این مراسم از 153 نمونه بخش کشاورزی در 150 رشته تقدیر می شود و استان خراسان جنوبی به لحاظ  دارابودن ده نمونه برتر، که از این تعداد 4 نمونه برتر از شهرستان بشرویه بودند، بعنوان دومین استان برگزیده کشور انتخاب گردید. این در حالی است که خراسان جنوبی علی رغم  خشکسالی های 18 ساله و کمبود شدید نزولات جوی جزء خشک ترین استانهای کشور به حساب می آید اما با این وجود کشاورزان پرتوان استان بر خشکسالی مسلط شدند و اوضاع را به نفع خود تغییر دادند. آنها با بکارگیری حداقل ها اما استفاده از بهترین ها در رقابت های کشوری گل کاشتند . کسب این افتخار تنها در سایه تلاش و همت کشاورزان میسر گردید.