جلسه ستاد هماهنگی برگزاری همایش ملی پنبه شهرستان ...

در تاریخ98/9/11 اولین جلسه ستاد هماهنگی برگزاری همایش ملی پنبه شهرستان بشرویه در محل فرمانداری شهرستان تشکیل گردید مهندس شفیعی ،فرماندار شهرستان افزود با عنایت به سطح بالای زیر کشت پنبه شهرستان و مقام اول در استان خراسان جنوبی و با پیگیری های مجدانه آقای دکتر رمضانی پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات کشور همایش ملی پنبه شهرستان بشرویه که علمی-ترویجی میباشد در دی ماه سال جاری برگزار می گردد،از مهمترین اهداف این همایش به عرضه گذاشتن فعالیت ها و تولیدات داخلی مربوط به پنبه بوده و سعی بر این است تا این همایش جنبه بین المللی نیز داشته باشد.