جلسه خبرگان بخش کشاورزی شهرستان ...

جلسه خبرگان بخش کشاورزی شهرستان با حضور جناب آقای دکتر امیرحسنخانی نماینده مجلس شورای اسلامی ، پیرامون مسائل و مشکلات بخش کشاورزی شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی