جلسه کارگروه بررسی مشکلات صدور مجوز واحد‌های تولیدی و صنایع کشاورزی و حمل جو بذری شهرستان  ....

جلسه کارگروه بررسی مشکلات صدور مجوز واحد‌های تولیدی و صنایع کشاورزی و حمل جو بذری شهرستان به استان خراسان جنوبی با حضور مهندس عصمتی پور معاون بهبود تولیدات گیاهی استان،مهندس باقری مدیرامور اراضی استان ، مهندس بیکس مدیر صنایع تبدیلی و غذایی استان ، ریاست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ،مدیر عاملان شرکت تعاونی تولیدی بهدشت و اسلام ،کشاورزان و کارشناسان مدیریت در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه برگزار گردید.